Κρουστικός Υπέρηχος

Κρουστικός Υπέρηχος

Ο Κρουστικός Υπέρηχος είναι μια νέα μέθοδος θεραπείας, η οποία διοχετεύει κρουστικά κύματα σε συγκεκριμένους ιστούς του σώματος με αποτέλεσμα την αύξηση της αιματικής ροής και του μεταβολισμού στην προσβεβλημένη περιοχή.

Με αυτό τον τρόπο:

 • Διεγείρεται η έκλυση ενδορφινών που μειώνουν την τοπική ευαισθησία και τον πόνο.
 • Μετατρέπεται η χρόνια φλεγμονή σε οξεία που εντοπίζεται και θεραπεύεται από τον οργανισμό.
 • Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες αυτό-επούλωσης του οργανισμού.
 • Διαλύονται αποτελεσματικά η εναποθέτηση ασβεστωμάτων και μειώνεται ο μυϊκός σπασμός στους ιστούς.

Αποτελεσματική θεραπεία για:

 • Άκανθα πτέρνας
 • Πελματιαία απονευρωσίτιδα
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα Ώμου
 • Τενοντίτιδες (tennis-golf elbow, υπερακανθίου κλπ)
 • Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας
 • Μυοπεριτονιακός πόνος (trigger points)
 • Έντονος μυϊκός σπασμός
Shockwave Therapy Treatment | Physiotherapy and Rehabilitation Center