Χειροπρακτική και δομική Οστεοπαθητική Ackermann

Χειροπρακτική και δομική Οστεοπαθητική Ackermann

Η μέθοδος Ackermann είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας της Σπονδυλικής Στήλης και των αρθρώσεων με την εφαρμογή ήπιων θεραπευτικών χειρισμών κινητοποίησης, χειροπρακτικής και
οστεοπαθητικής.

Η σπονδυλική δυσλειτουργία, που χαρακτηρίζεται από μετατόπιση των σπονδύλων και δίσκων, μπλοκάρισμα των αρθρώσεών, γίνεται συχνά αιτία
διαφόρων μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών στο σώμα μας.

Με την κινητοποίηση επιδιώκουμε τη διόρθωση της ευθυγράμμισης της λεκάνης, της Σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων επιτυγχάνοντας την
αποκατάσταση της κίνησης, της λειτουργικότητας και της ισορροπίας του σώματος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ύφεση του πόνου, τη χαλάρωση των μυϊκών συσπάσεων, την απελευθέρωση τυχόν παγιδευμένων νεύρων και τη
διόρθωση της μηχανικής της σπονδυλικής στήλης και των άκρων.

Οι χειρισμοί είναι ανώδυνοι και ακίνδυνοι. Τη στιγμή εκείνη μπορεί να
ακουστεί ένα "κρακ", ένας ήχος που παράγεται από απελευθέρωση αερίων στην
άρθρωση.

Αποτελέσματα:

  • Άμεση μείωση του πόνου
  • Μυϊκή Χαλάρωση
  • Κινητοποίηση των μπλοκαρισμένων αρθρώσεων
  • Διόρθωση της μετατόπισης των Σπονδύλων και των δίσκων
  • Απελευθέρωση των νευρικών ριζών (παγιδευμένων νεύρων)
  • Βελτίωση και επαναφορά του εύρους κίνησης των αρθρώσεων
  • Επανάκτηση της λειτουργικότητας της Σπονδυλικής Στήλης

chiropractor massaging back of man on Massage Table in hospital