Σκολίωση

Εξειδικευμένο Τμήμα Schroth Scoliosis – Kyphosis

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Θεραπευτική Άσκησης Νικόλα Ομήρου διαθέτει από το 2017 εξειδικευμένο τμήμα Αντιμετώπισης της Σκολίωσης και Κύφωσης με την  χρήση της Γερμανικής μεθόδου Schroth. Ο Νικόλας Ομήρου είναι πιστοποιημένος θεραπευτής της μεθόδου Schroth από το Barcelona Schroth School Scoliosis Clinic.

Στο κέντρο μας γίνεται μια λεπτομερής κλινική αξιολόγηση της Σκολίωσης και από το πρώτο ραντεβού σας έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά με το μέγεθος και τη σοβαρότητα της κατάστασης σας ή της κατάστασης του παιδιού σας.

Σας προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης η οποία βασίζεται πάντοτε στην εξατομικευμένη αξιολόγηση του κάθε ατόμου ξεχωριστά και στις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες (SRS και SOSORT) οι οποίες ασχολούνται με τη θεραπεία της σκολίωσης και κύφωσης.
Τέλος σας προσφέρουμε την κατάλληλη παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας σας, με μια σειρά κλινικών μετρήσεων που πραγματοποιούμε σε σύντομα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της θεραπείας σας, ώστε να μπορείτε οι ίδιοι σας να γνωρίζετε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος των ειδικών θεραπευτικών ασκήσεων που κάνετε χωρίς να χρειάζεται η συχνή έκθεση στην ακτινοβολία με τη συνεχή λήψη ακτινογραφιών.

 

“Η σκολίωση είναι μια πάθηση η οποία εξελίσσεται συνεχώς γι’ αυτό ενεργείστε έγκαιρα και εμπιστευτείτε την υγεία σας σε κάποιο ειδικό πιστοποιημένο επιστήμονα ο οποίος θα σας δώσει μια σωστή και αξιόπιστη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης σας.”