Στόχοι Αντιμετώπισης

Στόχοι Αντιμετώπισης της Σκολίωσης μέσω Θεραπευτικών Ασκήσεων Αντιμετώπιση της Σκολίωσης (PSSE) με τη μέθοδο Schroth

Η Σκολίωση εκτός από τις παραμορφώσεις σπονδύλων, την πλάγια κλίση και στροφή που προκαλεί δίνει και άλλα σημαντικά προβλήματα όπως μυϊκές ανισορροπίες, πόνο, αλλαγές στη στάση του σώματος και στην εμφάνιση και κάποιες φορές αναπνευστική δυσλειτουργία, ψυχολογικές και κοινωνικές κατ’ επέκταση συνέπειες.

Θεραπεύοντας τη σκολίωση στόχος μας δεν είναι να βελτιώσουμε μόνο τη γωνία της σκολίωσης έτσι ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό μοιρών, αλλά στοχεύουμε στη συνολικότερη βελτίωση της εικόνας του ατόμου και της ποιότητας ζωής του.

Στόχοι Αντιμετώπισης:

  • Διόρθωση παραμόρφωσης μέσω τρισδιάστατης αντιμετώπισης
  • Διόρθωση πλάγιας κλίσης και στροφής του κορμού
  • Παρεμπόδιση επιδείνωσης και εξέλιξης της Σκολίωσης
  • Βελτίωση κινητικότητας Σπονδυλικής Στήλης
  • Αποφυγή χειρουργικής επέμβασης
  • Βελτίωση εμφάνισης και αισθητικού αποτελέσματος
  • Αντιμετώπιση του πόνου (όταν υπάρχει)
  • Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας
  • Πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν στην ενήλικη ζωή
  • Καλύτερη ποιότητα ζωής