Αποτελέσματα Schroth μεθόδου

Αποτελέσματα Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων αντιμετώπισης της Σκολίωσης (PSSE) με την μέθοδο Schroth

Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises | Schroth Method Results

Στην πιο πάνω ακτινογραφία βλέπουμε τη σημαντική βελτίωση που είχε μία κοπέλα 15 ετών με εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση μετά από επτά μήνες Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων με τη μέθοδο Schroth χωρίς εφαρμογή κηδεμόνα.

Η ακτινογραφία που βλέπουμε πιο πάνω δείχνει ένα κοριτσάκι 10 ετών με εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση σε διάστημα δυο χρόνων. Στο κοριτσάκι εφαρμόστηκε πρόγραμμα Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων αντιμετώπισης της Σκολίωσης με τη μέθοδο Schroth και εφαρμογή ειδικού διορθωτικού κηδεμόνα Σκολίωσης.

Στην πιο πάνω ακτινογραφία βλέπουμε τη βελτίωση που είχε μία κοπέλα 21 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση μετά από 15 εβδομάδες Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων αντιμετώπισης της Σκολίωσης με την μέθοδο Schroth. (60 λεπτά/ συνεδρία – 3 συνεδρίες/βδομάδα)

Schroth Method Results

Στην πιο πάνω ακτινογραφία βλέπουμε τη βελτίωση που είχε ένας νεαρός άντρας 21 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση μετά από 15 εβδομάδες μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων αντιμετώπισης της Σκολίωσης με τη μέθοδο Schroth. (60 λεπτά/ συνεδρία – 3 συνεδρίες/βδομάδα)

Schroth Method Results

Στην πιο πάνω ακτινογραφία βλέπουμε τη βελτίωση που είχε μια γυναίκα 29 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση μετά από 12 εβδομάδες μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων αντιμετώπισης της Σκολίωσης με τη μέθοδο Schroth. (60 λεπτά/ συνεδρία – 3 συνεδρίες/βδομάδα)

 “Οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για τη Σκολίωση (PSSE) μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης και μπορούν να αποτελούν την αποκλειστική θεραπεία μικρών και μεσαίων Σκολιώσεων.”