Επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT

SRS (Scoliosis Research Society) and SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment)

SRS (Scoliosis Research Society) και η SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment) είναι δυο διεθνείς μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα για την αντιμετώπιση και θεραπεία της Σκολίωσης.

H SRS Scoliosis Research Society Ιδρύθηκε το 1966 στις Η.Π.Α και αποτελείτο κυρίως από χειρουργούς ορθοπεδικούς Σπονδυλικής στήλης ενώ σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1200 μέλη από 41 διαφορετικές χώρες μεταξύ αυτών Γιατροί, Ερευνητές, Φυσικοθεραπευτές κα. Αρχικά η SRS ασχολείτο κυρίως με τη χειρουργική αντιμετώπιση της Σκολίωσης λόγω του ότι τα μέλη της ήταν κυρίως Χειρούργοι σπονδυλικής στήλης. Σήμερα όμως, ολοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη συντηρητική θεραπεία της Σκολίωσης μέσω ειδικών θεραπευτικών ασκήσεων.

SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment) )ιδρύθηκε αργότερα από την SRS, το 2004 στη Βαρκελώνη και αποτελείται από επιστήμονες που ασχολούνται μόνο με την έρευνα για συντηρητική θεραπεία της Σκολίωσης.

Τόσο η SRS όσο και η SOSORT διοργανώνουν ετήσια επιστημονικά συνέδρια όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο ασχολούνται με τη Σκολίωση, συνευρίσκονται για να ανταλλάξουν απόψεις και για να παρουσιάσουν νέες έρευνες σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι δύο αυτές κοινότητες συνεργάζονται στενά και έχουν αποδείξει με πολλές επιστημονικές έρευνες τη χρησιμότητα των Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων της Σκολίωση (PSSE) δίνοντας μας τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης, όπως για τη χρήση κηδεμόνα, ή την επιλογή χειρουργικής αντιμετώπιση κλπ.

SRS INDICATIONS FOR SCOLIOSIS TREATMENT

Παρακολούθηση
 • Παιδιά με γωνία Cobb < 25ο , ανεξαρτήτως βαθμού Risser
 • Ενήλικοι με γωνία Cobb < 50ο , χωρίς πόνο

 

Ειδικές Θεραπευτικές Ασκήσεις για τη Σκολίωση (PSSE)
 • Παιδιά με γωνία Cobb 25ο-40ο , με Risser 4-5
 • Παιδιά που φοράνε κηδεμόνα με γωνία Gobb 25ο-40ο
 • Ενήλικοι με γωνία Cobb < 50ο, με παρουσία πόνου

 

Κηδεμόνας
 •  Παιδιά με γωνία Cobb 20ο-40ο , με Risser 0-3
Χειρουργείο
 • Παιδιά που ακόμη αναπτύσσονται με γωνία Gobb > 45ο
 • Ενήλικοι με γωνία Cobb > 50ο

SOSORT GUIDELINES FOR SCOLIOSIS TREATMENT (2011)

Παρακολούθηση
 • Παιδιά με γωνία Cobb < 15ο , με Risser 0-3
 • Παιδιά με γωνία Cobb < 20ο , με Risser 4-5
 • Ενήλικοι με γωνία Cobb < 50ο , χωρίς πόνο
Ειδικές Θεραπευτικές Ασκήσεις για τη Σκολίωση (PSSE)
 •   Παιδιά με γωνία Cobb 15ο-25ο , με Risser 0-3
 •   Παιδιά που φοράνε κηδεμόνα με οποιαδήποτε γωνία Cobb
 •   Παιδιά με γωνία Cobb 20ο-40ο , με Risser 4-5
 •   Ενήλικοι με οποιαδήποτε γωνία Cobb, με παρουσία πόνου

 

Κηδεμόνας
 • Παιδιά με γωνία Cobb 20ο-45ο , με Risser 0-3
 • Ενήλικοι με επιδεινούμενη σκολίωση ή πολύ έντονο πόνο

Χειρουργείο

 •  Παιδιά που ακόμα αναπτύσσονται με γωνία Cobb > 45ο , στα οποία μια σωστή συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει
 •  Ενήλικοι με γωνία Cobb > 50ο , στους οποίους μια σωστή συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες των δύο κοινοτήτων:

https://www.srs.org/

http://www.sosort.mobi/index.php/en/