Τι είναι η Κύφωση

Τι είναι η Κύφωση

Η Κύφωση είναι μια παραμόρφωση της ανώτερης Σπονδυλικής Στήλης που προκαλεί όπως δηλώνει και η ίδια η λέξη κύφωση-καμπούρα στην πλάτη. Εάν παρατηρήσουμε τη Σπονδυλική Στήλη από το πλάι θα παρατηρήσουμε τέσσερα κυρτώματα. Επομένως κάθε άνθρωπος έχει κύφωση στον θώρακα και λόρδωση στη μέση. Υπάρχουν όμως κάποια φυσιολογικά όρια γι’ αυτές τις καμπύλες. Σύμφωνα με την Scoliosis Research Society (SRS) οι φυσιολογικές τιμές για την κύφωση στον Θώρακα είναι 20ο-45ο. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις τιμές δεν είναι φυσιολογική και χρήζει παρακολούθησης και θεραπείας.

Όταν το κύρτωμα είναι μεγαλύτερο από 45ο τότε έχουμε υπερκύφωση ενώ αντίθετα όταν είναι μικρότερο από 20ο υποκύφωση.

Η κύφωση όπως και η σκολίωση διακρίνεται σε εύκαμπτη (λειτουργική κύφωση) και σε δύσκαμπτη (οργανική κύφωση). Η έναρξη της νόσου γίνεται στην εφηβεία ή αμέσως μετά και προσβάλει κυρίως τα αγόρια.

Κύφωση και Μέθοδος Schroth

Η μέθοδος Schroth απευθύνεται τόσο σε άτομα με Σκολίωση όσο και σε άτομα με Κύφωση. Η εφαρμογή της μεθόδου σε άτομα με Κύφωση στοχεύει στην:

  • Βελτίωση της δυσκαμψίας της Σπονδυλικής Στήλης
  • Διόρθωση της κακής στάσης
  • Μείωση του κύφου-καμπούρας
  • Αύξηση της κινητικότητας του θώρακα και ωμικής περιοχής
  • Βελτίωση της ελαστικότητας του μυϊκού συστήματος
  • Αντιμετώπιση πόνου (όταν υπάρχει)
  • – Πρόληψη μελλοντικών μυοσκελετικών προβλημάτων