Τι είναι η Σκολίωση

Τι είναι η Σκολίωση

Η Σκολίωση είναι μια τρισδιάστατη παραμόρφωση της Σπονδυλική στήλης που χαρακτηρίζεται από στροφή και πλάγια κλίση του κορμού μεγαλύτερης των 11 μοιρών. Η Σκολίωση συνήθως εμφανίζεται αρχικά στην παιδική ηλικία και μπορεί να εξελίσσεται και να επιδεινώνεται ακόμα και όταν το άτομο ενηλικιωθεί.

Η Σκολίωση συνήθως εμφανίζεται είτε στη Θωρακική είτε στην Οσφυϊκή περιοχή της Σπονδυλικής Στήλης δημιουργώντας ένα σχήμα C στην Σπονδυλική Στήλη. Αρκετές βέβαια είναι οι περιπτώσεις όπου η Σκολίωση είναι διπλή και εμφανίζεται σε περισσότερες από μια περιοχές της Σπονδυλικής Στήλης δημιουργώντας το σχήμα S. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί στην Αυχενική περιοχή.

What is Scoliosis of the Spine? | Physiotherapy Scoliosis Exercises

Η Σκολίωση διαχωρίζεται σε λειτουργική και οργανική Σκολίωση:

Λειτουργική Σκολίωση: Προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες όπως μια χαλαρή στάση του σώματος, μυϊκό σπασμό είτε από ανισοσκελία και δεν υπάρχει παραμόρφωση Σπονδυλικής στήλης.

Οργανική Σκολίωση: Είναι η σκολίωση στην οποία παρατηρείται στροφή και πλάγια κλίση του κορμού, υπάρχει παραμόρφωση σπονδύλων και δυσκαμψία.

Τις περισσότερες φορές η Σκολίωση είναι άγνωστης αιτιολογίας, παρά την πληθώρα ερευνών που έχουν γίνει και γι’ αυτό και ονομάζεται Ιδιοπαθής Σκολίωση (75%-80% των περιπτώσεων).

Τύποι οργανικής σκολίωσης:

  • Ιδιοπαθής 75%-80%
  • Συγγενής 10%
  • Νευρομυϊκή 5%-7%
  • Νευροϊνωμάτωση 2%-3%
  • Άλλοι τύποι

Με βάση την ηλικία εμφάνισης η σκολίωση χωρίζεται σε:

  • Συγγενής: εκ γενετής Σκολίωση
  • Νηπιακή Σκολίωση: μέχρι 3 ετών
  • Παιδική Σκολίωση: 3-10 ετών
  • Εφηβική Σκολίωση: 10-18 ετών
  • Σκολίωση Ενηλίκων: άνω των 18 ετών

Επιδημιολογία

Η συχνότητα εμφάνισης της Σκολίωσης είναι 2-3% του πληθυσμού και παρατηρείται για άγνωστους λόγους κυρίως σε κορίτσια.